Det här engelska kolkraftverket, som Drax Group driver i North Yorkshire sedan 1986, ska enligt plan stängas ned i mars 2021.
Glyn Drury / CC BY-SA 2.0

67 dagar utan kol

I sommar slogs det brittiska rekordet i modern tid för elproduktion utan inslag av kolkraft: 67 dagar, 22 timmar och 55 minuter.

Under perioden klassificerades en tredjedel av elen i Storbritannien som förnybar: 17 procent vindkraft, 8 procent bioenergi, 8 procent solenergi och 1 procent vattenkraft.

Ytterligare 19 procent av elen producerades utsläppsfritt med kärnkraft, medan 40 procent producerades med fossil naturgas och 6 procent importerades.

Fortfarande hålls några kolkraftverk i drift i Storbritannien, nödvändiga under perioder då elen från övriga kraftverk inte räcker till. I sommar har elförbrukningen i coronapandemins spår varit extra låg.

England var länge kolkraftens förlovade land, med kolbrytning sedan romartiden och med kolkraftverk som en förutsättning för landets tidiga industrialisering. Planen är att stänga ner de sista kolkraftverken 2025.

Även många av Storbritanniens kärnkraftverk är under avveckling, dock så att nya både storskaliga och små kärnkraftverk är på gång som ersättning.