De två nya transformatorstationer som förbättrar elnätet på industriområdet i Kronoby.
Eva-Stina Kjellman

Industriområdet får ny ringmatning

Kronoby Elverk

Kronoby Elverk har under hösten och vintern arbetat med att förstärka och förbättra elnätet på industriområdet i Kronoby. Bland annat har ringmatningsmöjligheterna på området förbättrats. Den som är uppmärksam har kanske även lagt märke till att det dykt upp två nya transformatorstationer på industriområdet.

Ännu återstår en del av arbetet. Den luftledning som tidigare har försett delar av industriområdet med el och som nu ersatts av markkabel, ska monteras ner snarast möjligt, men efter det är arbetet klart för denna gång.

Vd Fredrik Näse förklarar bakgrunden till förnyelsen:

”Effektbehovet på industriområdet ökar och utvidgas, vilket gör att elnätet behöver förstärkas. Samtidigt är det viktigt att se till att det finns ringmatningsmöjligheter så att eventuella elavbrott kan hållas så korta som möjligt, ifall sådana situationer skulle uppstå.”