På ett gammalt farmområde i Ytter­esse växer Esse Elektro-Krafts nya solpark fram. Monteringen görs av underleverantören Solnet.
Eva-Stina Kjellman

Gammalt farmområde blir solpark

Esse Elektro-Kraft

Esse Elektro-Krafts satsningar på solenergi fortsätter. På ett elva hektar stort gammalt farmområde i Ytteresse växer det just nu fram en ny solpark. Den första delen blev klar och togs i bruk vid årsskiftet och den andra delen väntas bli klar under våren. Med alla paneler färdigmonterade kommer solparken att bestå av 3668 paneler med en förväntad årsproduktion på 2000 megawattimmar.

Utvecklingschef Simon Kanckos säger att den nya parken är ett led i bolagets satsningar på förnybar energi.

”Av tradition har Esse Elektro-Kraft fått en stor andel av elenergin från vattenkraften, men eftersom den levererar som minst under sommarhalvåret passar det bra att komplettera med solenergi, som ju ger mest effekt då.”

Solparken täcker en tredjedel av farmområdet och just nu funderar man på hur resten av området ska användas. Fler paneler är en möjlighet, även olika former av energilagring har diskuterats.

Solparken i Ytteresse är bolagets andra. Den första solparken med 1834 paneler på industriområdet i Överesse blev klar sommaren 2023.