Skyskrapa av trä med många träd, enligt Sumitomo Forestrys skiss.
Sumitomo Forestry & Nikken Sekkei

Jätteskyskrapa av trä

Joensuu väntas i höst ta nationsrekordet i fråga om höga trähus, med den fjorton våningar och 50 meter höga byggnad Light House Joensuu som då ska stå färdig.

Det är ändå lågt jämfört med den skyskrapa som planeras i Tokyo av Sumitomo Forestry. Detta företag, grundat 1691, vill till sitt 350-årsjubileum 2041 uppföra en 350 meter hög skyskrapa av trä.

Högsta träbyggnaden i dag är den 18 våningar och 53 meter höga Brock Commons Tallwood House i Vancouver.

Tokyoskyskrapan är tänkt att inhysa omkring 8 000 lägenheter plus kontor, butiker och ett hotell och kommer att kräva 180 000 kubikmeter virke.

Huset har ritats av arkitektbyrån Nikken Sekkei, som utgår från stålförstärkta rörkonstruktioner av laminerat trä, med huvuduppgift att fånga upp kraften vid jordbävningar. Tio procent av byggnaden beräknas bestå av stål.

Kostnaden blir enligt Fortune 600 miljarder yen, närmare 5 miljarder euro, långt dyrare än en vanlig skyskrapa.

Enligt ett statligt beslut från 2010 måste alla mindre myndighetsbyggnader som byggs i Japan ha inslag av trä i konstruktionen.