Leif Kullman med en 8 000 år gammal grankotte från Åreskutan. Det nya kottfyndet är över 3 000 år äldre.
Lisa Öberg

Granen en tidig invandrare

Redan kort efter att istidsisen börjat smälta undan fanns granen uppenbarligen här. Det är slutsatsen av ett antal fynd i de svenska fjällen av Leif Kullman, professor emeritus i naturgeografi vid Umeå universitet, och hans forskarkolleger.

Det äldsta av fynden, en bit av en granstam, är 13 800 år, enligt C14-dateringar gjorda av det amerikanska laboratoriet Beta Analytics.

Bland fynden finns också grankottar, den äldsta omkring 11 200 år gammal. Kotten påträffades nedanför Tärnaglaciären, som under senare tid varit i ett smältande stadium.

”Att gran kunde växa så högt upp i fjällen innebär att det bör ha varit åtminstone ett par grader varmare i regionen när kotten blev till jämfört med i dag. Det kullkastar också skolboksteorierna om att granen skulle vara en sentida invandrare. Den var i själva verket ett av de träd som invandrade först”, förklarar Leif Kullman.

Växtfynd som bevarats infrysta i glaciärer kan även bidra till en bättre bild av inlandsisens utbredning och avsmältning.

”Man måste ifrågasätta hur tjock inlandsisen var och när den smälte bort. Det verkar ha skett mycket tidigare än vad man har trott. Och det verkar gälla i varje fall hela övre Norrland”, säger Leif Kullman:

”Marschen mot nästa istid inleddes faktiskt redan för 10 000-9 000 år sedan, då klimatet i fjälltrakterna var som allra varmast. Skogsbestånd utbildades då 500–600 meter högre än nutidens trädgränser. Därefter har temperaturen på våra nordliga breddgrader gradvis sjunkit med omkring 3 grader för att nå ett all-time-low vid skiftet mellan 1800- och 1900-talet.”

”Ännu för 5 000–6 000 år sedan hade vi knappt några glaciärer i Skandinavien. I dag har vi nästan 2000”, säger Leif Kullman.