Magnus Jonsson och Mina Shiran Chaharsoughi.
Thor Balkhed

El från vajande löv?

Kanske kan energi i framtiden skördas med hjälp av löv som vajar i vinden. Forskare vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet, har tagit fram en metod och ett material som genererar en elektrisk impuls vid övergången från sol till skugga, och tvärtom.

”Växterna och deras fotosyntes påverkas hela tiden av växlingarna mellan sol och skugga. Vi har sökt inspiration i det och tagit fram en kombination av material där förändringarna i värme mellan sol och skugga genererar elektricitet”, säger Magnus Jonsson, som leder laboratoriets forskargrupp inom organisk fotonik och nanooptik.

Tidigare har hans forskargrupp utvecklat små nanoantenner som absorberar solljus och genererar värme. I det aktuella projektet har doktoranden Mina Shiran Chaharsoughi skapat en liten optisk generator genom att kombinera de små antennerna med en pyroelektrisk film.

Antennerna består av små metallskivor, 160 nm (0,16 av en miljondels meter) i diameter. Den värme antennerna ger omvandlas till elektricitet med hjälp av polariserat polymermaterial.

Fenomenet kan tydliggöras i ett experiment där en kvist med blad hålls under en fläkt, så att bladens rörelser skapar sol och skugga över den optiska generatorn, vilken då producerar små elektriska pulser genom en extern krets.

”Forskningen är bara i sin linda, men kanske kan vi i framtiden utnyttja de naturliga skillnaderna mellan sol och skugga i träden för att skörda energi”, säger Magnus Jonsson.

Forskningsresultatet har publicerats i Advanced Optical Materials.