Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2008–2017.

Kallt och varmt

Efter en kall senvinter med mycket snö följde en rekordvarm och rekordtorr maj månad.

Januari var mild i större delen av landet, februari och mars var båda betydligt kallare än genomsnittet, april låg nära genomsnittsvärdet, medan maj alltså slog många rekord under den tid som mätningar gjorts.

Vinterns lägsta temperatur –37,1 grader mättes i Utsjoki den 4 februari. Den kallaste perioden i landet som helhet inföll från mitten av februari och mars månad ut, med en köldknäpp som testade elnätet maximalt precis i månadsskiftet februari-mars.

Istäcket i Östersjön/Bottniska viken var på sin topp den 5 mars med 175 000 kvadratkilometer, vilket precis motsvarar det mer långsiktiga medelvärdet.

Ett bestående snötäcke lät vänta på sig rätt länge, men blev i Österbotten till sist ovanligt tjockt, på många håll över 50 centimeter.

Sammantaget har sedan mitten av februari en vädertyp dominerat där högtryck över norra Europa hållit undan nedbördssystemen från väst, vilket meteorologiskt förklarats med jetströmmarnas läge.

I maj gav det alltså rekordvärden. För hela landet blev dygnsmedeltemperaturen 11,6 grader, en halv grad mer än maj månad 1963 och 4–5 grader mer än medelvärdet för maj. Gumtäkt i Helsingfors noterade med 15,5 grader den högsta lokala medeltemperatur som mätts i maj i Finland.

Varmaste temperaturen i maj, 29,6 grader, uppmättes den 15 maj i Kimito. 14 av månadens dagar uppmättes någonstans i Finland 25 grader eller mer.

Tyvärr blev månaden också rekordtorr, på många ställen kom inget regn efter den 3 maj, vilket vid ingången av juni var olycksbådande genom extremt hög brandrisk och risk för dålig sommarväxtlighet.

Globalt låg medeltemperaturen enligt satellitmätningarna under januari-april tämligen stabilt på nivån 0,3 grader över referensvärdet för 1979-2008, och sjönk en aning i maj, enligt databasen UAH. Angående den arktiska havsisen kan noteras att den i slutet av maj var klart tjockare än de två föregående åren vid samma tid.