Med hjälp av gps-instrumentet kan Mikael Peldan kolla om planeringen överensstämmer med verkligheten.
Eva-Stina Kjellman

Mikael har koll på terrängen

Längs Kronovägen i Jakobstad finns en lång rad träpinnar med gula markeringar. Längre fram har Herrfors montörer spärrat av ett område och en grävmaskin är i full gång.

”Vi bygger en ny ringmatning längs 20-kilovoltslinjen här i området. Luftledningarna grävs ner och samtidigt byter vi ut belysningen mot moderna armaturer. En ny transformator ska också installeras.”

Det berättar Mikael Peldan, som är terrängplanerare med Jakobstad som ett av sina ansvarsområden. På hans bord finns också planeringen i Maxmo och Oravais.

Med jämna mellanrum är han på plats för att kolla att allt går enligt planerna – ibland ser verkligheten nämligen inte ut som på kartan. Just här finns till exempel en bergknalle precis där en väg är inritad.

”Den vägen blir knappast verklighet, så vi drar i stället linjen längs en stig en bit längre bort, vilket är betydligt enklare än att börja spränga. Men som du hör finns det berg även här”, säger han medan grävmaskinsentreprenören förbereder ännu ett dike för de nya kablarna.

Det är alltså den här typen av planering Mikael Peldan ansvarar för – att se till att arbetet i terrängen går så smidigt som möjligt. Till hans roll hör också att ha kontakt med markägarna och ingå avtal med dem. Innan montörerna rycker ut informerar han alla som berörs.

”De flesta är glada när vi hör av oss, eftersom det ofta innebär en förbättring av något slag. Men visst kan markfrågor också vara en känslig sak och ibland förknippat med konflikter. Oftast slutar det ändå med att vi kommer överens.”

 

Planeringen är i dag helt digital. Men Mikael Peldan minns tiden när man mätte med långa måttband, tog ut enstaka koordinater och ritade markeringar på en papperskarta.

”Nu har jag all data här”, säger han och plockar ut en gps-apparat ur bilen – samma typ av mätinstrument som bland annat lantmätare använder.

Med instrumentet kan han kolla olika kartor, planer och satellitbilder, och kontrollera tomtgränser och fastighetsbeteckningar. Efter att planerarna gjort sitt är det Mikael Peldans uppgift att undersöka om planen går att genomföra.

”Det blir ungefär halva tiden inne på kontoret och halva ute i terrängen. Jag tycker om att arbeta utomhus, men efter många år som linjemontör är det också roligt med variation. Under vintrarna är det mera planering, så då blir det förstås fler timmar framför datorn.”

 

Starkström har alltid varit Mikael Peldans grej. Efter grundskolan sökte han in till yrkesskolans ellinje och har sedan dess varit branschen trogen. Först på Jakobstads energiverk, som det då hette, och senare på Herrfors.

”I 29 år arbetade jag som linjemontör, men fick för fyra år sedan möjlighet att få en tjänst som terrängplanerare. Jag gillar mitt jobb, det är en fin kombination av frihet under ansvar.”

Mikael Peldan

  • Terrängplanerare på Herrfors Nät.
  •  

  • Jakobstadsbo, bor i ett hus på Hällan.
  •  

  • Hustrun bor på Åland, och där tillbringar han en del av sin lediga tid.
  •  

  • Gillar fotboll och missar sällan Jaros matcher. Tycker om att vandra i naturen och att fiska, allra helst med nät. ”Men det blir tyvärr allt mer sällan, jag gillar inte att fångsterna förstörs av sälar.”

TEXT: Sonja Finholm