När Jakobstad sade nej till tidernas affär

För precis 100 år sedan, sommaren 1923, hänfördes en fråga för avgörande till stadsfullmäktige i Jakobstad. Skulle staden tacka ja till ett erbjudande att köpa ett väl förberett vattenkraftsprojekt, nämligen vid Björkfors i Esse å i Lappfors.

Med två aggregat på vardera 325 kilowatt skulle vattenkraftverket även vid lågvatten kunna leverera så mycket el som Jakobstad behövde. Frågan om vattenkraften hade varit uppe förr, men varje gång hade beslutsfattarna i Jakobstad tvekat.

Det framhölls att Björkfors låg väldigt långt borta från staden, över 30 kilometer, och framför allt frågades om det inte fanns billigare alternativ. Beslutet med rösterna 12–7 och fyra nedlagda blev att inte diskutera vattenkraftfrågan vidare, utan satsa på en dieselmotor i Jakobstads elverk.

Björkforsprojektet köptes i stället av bröderna Albäck i Terjärv. Kraftverket i Björkfors, öppnat 1931, blev en stor framgång och beskrevs snart som ”Österbottens Imatra”.