Joel Bexar. Är på fritiden gärna ute i naturen, eller tränar tillsammans med sin bordercollie Vera.
Eva-Stina Kjellman

Joel Bexar ger svar på dina frågor

Kronoby Elverk

Har du frågor gällande elanslutningar, mikroproduktion eller kabelvisning? Eller förekommer det avvikelser i elnätet där du bor?

Då kan du ta kontakt med Joel Bexar, som sedan i våras är ny arbetsledare för den tekniska elnätsidan vid Kronoby Elverk. Han är förman för linjemontörerna och ansvarar bland annat för arbetsplanering, terrängplanering och kontakter med markägare och övriga parter.

Som arbetsledare på ett mindre elbolag får Joel Bexar det bästa av två världar – administrativa kontorsuppgifter kombinerat med praktiskt arbete ute i terrängen.

”Om någon av våra linjemontörer är borta eller om det behövs extra resurser kan jag vid behov hoppa in. På det sättet håller jag mig à jour med linjemontörsarbetet och får mera erfarenhet”, säger han.

Ett av de större projekten just nu är att utvidga och förbättra ringmatningsmöjligheterna i mellanspänningsnätet på Kronoby industriområde intill riksåttan, genom att ersätta luftledningarna med jordkablar och bygga nya transformatorstationer.

Joel Bexar är ingenjör inom elkraft och har tidigare jobbat främst inom el- och automationsbranschen, senast på AMADA Automation Europe. När tjänsten som arbetsledare på Kronoby Elverk blev ledigt blev han genast intresserad.