Esseborna har kunnat notera mycket grävarbeten under sommaren.
Karolina Isaksson

Linjerna förnyas i Esse centrum

Esse Elektro-Kraft

Under sommaren har esseborna fått stå ut med en hel del grävarbeten när Esse Elektro-Krafts projekt att öka andelen jordkablar har nått Esse centrum. Totalt har omkring 3,7 kilometer högspänningskabel på 20 kilovolt grävts ner och delvis ersatt de gamla luftledningarna.

Utanför Andelsbanken finns numera också en större transformatorstation som lyftes på plats i slutet av juli. Ett par mindre nya transformatorstationer har även monterats. Arbetet har förlöpt enligt tidtabell, och montören Kjell Enqvist räknar med att börja koppla in de nya linjerna under hösten och att allt ska vara klart innan årsskiftet.

”Några stolpar ska ännu monteras på de ställen där jordkabeln kommer upp, men annars börjar det mesta vara på plats”, säger han.

Arbetet i Esse centrum är en del av ett större jordkablingsprojekt för att uppfylla Energimyndighetens krav på max sex timmars elavbrott på planerade områden.

”Nästa steg blir att gräva ner linjerna i området kring Kulla och ut mot Ytteresse skola, säger projektledare och utvecklingschef Simon Kanckos.”