Bästa effekt ger panelerna, om de riktas mot söder. På våra breddgrader producerar panelerna knappt någon el alls mellan november och januari, men om det är skuggfritt och snöfattigt kommer produktionen i gång från och med mitten av februari.
Herrfors

Solpaneler? Tänk på detta!

Herrfors Nät

Det är nu enklare än någonsin att ta vara på solenergi, men innan du kopplar in dina paneler finns det några saker du behöver tänka på. Alla producenter ska meddela elnätsbolaget innan anläggningen körs i gång och teckna ett anskaffningsavtal för mikroproduktion. Kolla också vad som gäller i din egen kommun – bygglov, åtgärdstillstånd eller en anmälan.

”Hur stor produktionsanläggning du kan ha beror på anslutningens storlek samt på kapaciteten i elnätet. Ta kontakt med oss redan i planeringsskedet så kan vi göra en kostnadsfri förundersökning. Mikroproduktionssystemet ska installeras i enlighet med nätrekommendationer och stamnätsoperatören Fingrids systemtekniska krav”, säger Johan Sundholm, teknisk kundchef.

Just nu finns cirka 880 mikroproducenter av solel på Herrfors Näts område, och antalet växer i takt med att allt fler inser nyttan. Avkastningen från ett solkraftverk är 3–9 procent beroende på anläggningens storlek och hushållets elförbrukning.

”En annan sak du behöver tänka på är att alla anläggningar måste ha en låsbar brytare mot elnätet som både vi och räddningsverket behöver ha fri tillgång till. Brytaren ska finnas på ytterväggen och inom räckhåll.”