”Vi kopplade in systemet för energigemenskapen i våras och hittills ser det lovande ut”, säger energichefen Janne Öhman.
Nykarleby Kraftverk

Solsidan förser kraftverket med el

Nykarleby Kraftverk

Uppmärksamma nykarlebybor har kanske noterat att taket på Nykarleby Kraftverks kontorsbyggnad numera är täckt av solpaneler. Det är kraftverket som tillsammans med Nykarleby stads tekniska avdelning bildat en så kallad energigemenskap – en ny bolagsform när det gäller mikroproduktion av el. Gemenskapen går under namnet Solsidan.

Energichef Janne Öhman förklarar:

”Det handlar om att två olika del-ägare med samma anslutning men med olika förbrukningsplatser går samman kring mikroproduktion av el, till exempel invånare i ett bostadsbolag eller ett våningshus. Vi ville helt enkelt testa detta för att se hur det fungerar och för att vara redo när det första utomstående projektet knackar på dörren. Vi räknar med att den här typen av projekt blir vanligare i framtiden.”

”Vi har haft en del utmaningar med att få in rätt data i vårt faktureringssystem och i den nationella datahubben, men nu verkar allt fungera”, sammanfattar han.

De 120 solpanelerna på taket har en sammanlagd effekt på 60 kilowatt och förväntas producera 50 megawattimmar per år. Nykarleby Kraftverk äger 75 procent av anläggningen och staden 25 procent, vilket innebär att solkraften står för cirka 20 procent av den årliga elförbrukningen i byggnaden.