Världen blir allt bättre

 

Trots allt elände i världen är utvecklingen kraftfullt positiv i de flesta mänskliga avseenden. Under 25-årsperioden 1990–2015 har andelen svältande minskat med 40 procent, barndödligheten och analfabetismen minskat med över 50 procent, miljöförstöringen avtagit med omkring 60 procent och andelen människor som lever under fattigdomsnivån gått ner med nästan 75 procent. Detta enligt en sammanvägd sammanställning av den svenska samhällsforskaren Johan Norberg, baserat på data från FAO, Världsbanken, UNESCO och den amerikanska miljömyndigheten EPA.