Klassisk vedspis.
Wikipedia

Vedspisar förbjuds i Sverige

Genom ett beslut av Boverket i Sverige förbjuds nyinstallation av vedspisar. Ute i landet försöker ett folkuppror sätta stopp för saken.

Enligt Boverkets nya regler, offentliggjorda den 19 januari, måste den som efter den 1 juli i år vill installera en ny panna, kamin eller annan rumsvärmare anmäla saken till kommunens byggnadsnämnd. Denna ska sedan kontrollera om spisen fyller kraven gällande utsläpp och verkningsgrad.

Kraven är så hårda att inga nya vedspisar i praktiken kommer att godkännas, enligt en allmän bedömning. Boverket motiverar de nya reglerna med EU:s kommande ekodesignreglering och förklarar att 1 000 personer om året dör i förtid i Sverige på grund av vedeldning.

De nya reglerna gäller inte för öppna spisar eller kakelugnar. Det fortsätter vara tillåtet att använda tidigare installerade vedspisar.

Den moderate riksdagsledamoten Carl-Oskar Bohlin hör till dem som vänt sig mot Boverkets beslut. Enligt honom gör Boverket en allt för långtgående tolkning av vad EU-direktivet faktiskt kräver.

Han ifrågasätter att en svensk myndighet vill ”jaga förtänksamma människor som vill kunna värma sig och tillaga mat i situationer där strömavbrott råder”. ”Myndigheter som ’vill gå före’ med pålagor och regelkrångel har blivit en famös svensk nationalsport”, enligt Carl-Oskar Bohlin.

Upprördheten ledde omedelbart även till ett ”vedspisuppror”, initierat av Rasmus Norling, länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen i Värmland. Den första veckan hade hans Facebookgrupp fått 6 000 medlemmar.

”Jag tror att det är ett tjänstemannabeslut från Boverket, där det blivit galet när man vill följa EU:s regler, som egentligen är för fyrkantiga för oss. Man har satt upp regler inom EU som inte är anpassat efter hur vi har det i Sverige”, säger Rasmus Norling i svenska medier.