Avbrottskartan över Kronoby Elverks nät visar i realtid vilka områden som är drabbade av störningar.
Karolina Isaksson

Alla avbrott på kartan

KRONOBY ELVERK
Noll avbrott och noll kunder drabbade, visar informationen på Kronoby Elverks nya avbrottskarta en morgon i september, när stormen Knut precis dragit förbi.

“Det tyder på att vi har elnätet i gott skick. Faktum är att vi klarat höstens oväder bra tack vare att vi åtgärdat riskställen för att förebygga störningar av fallande träd”, säger Glen Ahlskog, vd på Kronoby Elverk.

På avbrottskartan, som togs i bruk i slutet av september, syns såväl akuta störningar som planerade avbrott.

“När vi har avbrott på 20 kV-nätet kommer det upp på kartan i realtid vilket område eller vilka områden som berörs och hur många kunder som påverkas. I takt med att vi öppnar eller sluter frånskiljare får ett område efter ett annat tillbaka strömmen.”

Avbrottskartan kan man hitta på bolagets webbplats och den kan läsas på olika skärmar, allt från mobil och pekplatta till dator.