Den gamla kontors- och lagerbyggnaden i Esse centrum har passerat bäst-föredatum. ”Nu bygger vi nytt för att få mer utrymme, i synnerhet för vår verksamhet kring eldistributionen”, förklarar Ingvar Kulla, vd på Esse Elektro-Kraft.
Karolina Isaksson

Nytt högkvarter på gång i Esse

Nästa sommar flyttar Esse Elektro-Kraft in i sitt nya högkvarter. Ett nytt fräscht kontor kommer att förbättra arbetsmiljön för personalen och förenkla det dagliga arbetet.

En vinter till får personalen på Esse Elektro-Kraft stå ut med de krångliga utrymmena i Esse centrum, men nästa sommar flyttar bolaget in i nytt. Under hösten kommer väggar och tak upp på tomten, som ligger mittemot fotbollshallen Esse Elektro-Kraft Arena.

Nu kommer man också närmare sin elstation i Umforsbacka, som ligger cirka en kilometer från nybygget.

”I juni ska allt vara klart för inflyttning, då ska gräsmattan vara utrullad och kantstenarna på plats”, säger Ingvar Kulla, vd på Esse Elektro-Kraft.

De nya utrymmena är planerade utifrån den verksamhet som bolaget bedriver och ska underlätta både det dagliga underhållsarbetet med elnätet och akuta insatser. Väggarna är ännu inte på plats, men vi står vid den blivande ingången och Ingvar Kulla pekar ut de olika utrymmena i bottenlösningen.

”Där har vi en aula, där kommer kontorsrummen, ett konferensrum, kafferummet och sociala utrymmen och längst bort lager och garage.”

I den nya byggnaden finns också bättre utrymmen för Esse Elektro-Krafts egen driftcentral, som är bemannad endast under större störningar på det egna elnätet.

”Övervakningen av elnätet sköts som tidigare i huvudsak av Katternögruppens driftcentral i Jakobstad.”

Nybygget föranleds alltså av att den nuvarande kontors- och lagerbyggnaden inte fyller behoven.

”Vi har haft smått och oändamålsenligt under många år. Jag började här på bolaget för tio år sedan och redan då var utrymmena uttjänta. I somras, till exempel, hade vi ibland 30 grader inomhus och då lider ju också effektiviteten på arbetsplatsen.”

Nio av bolagets elva anställda arbetar i Esse och två på kontoret i Kortesjärvi, som inte direkt berörs av flytten. I det nya högkvarteret får personal, lager och maskinparken egna utrymmen.

”För eldistributionens del har den nuvarande lösningen inneburit en hel del extrakörning när vi förvarat en del utrustning i vårt lager i Hattar. Nu får vi allt – bilar, truck, fyrhjuling, släpvagnar, kabelvagnar med mera – samlat på samma ställe”, konstaterar Ingvar Kulla.

TEXT: JOHAN SVENLIN