“Lättolja är ett renare bränsle och ger mindre utsläpp”, säger Jonas Asplund.
Karolina Isaksson

Mindre utsläpp med lättolja

HERRFORS
Skorstenen tronar högt men i övrigt spelar reservvärmeanläggningen på Sikören i Jakobstad en undanskymd roll. Anläggningen på 36 MW är den största av fyra reservanläggningar som ska förse fjärrvärmenätverket i Jakobstad med värme vid störningar i fjärrvärmeproduktionen på Alholmens Kraft.

“Det är inte många gånger per år som den används, men den ska vara startklar i alla lägen”, berättar Jonas Asplund på Herrfors.

Inför vintern kommer värmeverket att få en ny cistern, som blir 17 meter hög i stället för den tidigare från 1990 är 10 meter hög.

“Vi går över från tungolja till lättolja, vilket kräver en ny cistern. Den kommer att stå på ett betongfundament med en 180 centimeter hög skyddsvall runtomkring för att förhindra eventuella läckage.”

I bakgrunden finns en ny förordning som bland annat kräver effektivare avgasrening för tungolja.

“Lättolja är dyrare än tungolja, men förbrukningen är så pass liten här att totalkostnaderna blir mindre jämfört med att investera i den avgasrening som krävs för tungolja.”