Vattenflödet i Esse å repar sig efter den torra sommaren.

Torra turbiner har fått snurr igen

ESSE ELEKTRO-KRAFT AB
Sommarens torka kommer att kännbart dra ner på årsproduktionen av vattenkraft. Under sommarmånaderna stod turbinerna stilla på många vattenkraftverk i landet. Även Esse Elektro-Kraft tvingades stänga produktionen på kraftverken i Värnum och Hattar.

”Normalt brukar vattenflöden ligga lågt i juli–augusti, men den långa och varma försommaren gjorde att vi var tvungna att stänga en turbin i Värnum redan i juni och den andra i augusti.”, berättar Tommy Sassila som ansvarar för vattenkraften på EEKAB.

När vattenflödena är låga sätter det operatörerna i en svår sits. Att stänga av turbinen är en åtgärd för att undvika slitage på maskineriet. Samtidigt innebär varje start och stopp också ett visst slitage.

”Underhållsbehovet ökar när turbinen står länge stilla. Det bästa skulle vara om de kunde gå året runt, förutom när vi gör planerad service.”

Nu närmar sig vattenflödena normalnivå igen i Esse å.

”Vi har startat turbinerna, men inte ens fast det skulle regna oavbrutet hela hösten kommer vi upp till motsvarande årsproduktion som vi haft under de senaste åren”, säger Tommy Sassila.