Raimo Sillanpää och Pasi Lehtimäki har fått slita hårt vid Heikkilä vägkorsning.
Karolina Isaksson

Vetelin Energia: Kabelprojekt stötte på sten

Klonk, säger det varje gång Kari Pulkkinen sätter ner sin grävskopa i diket, där den nya jordkabeln snart ska ligga. Grävprojektet vid Heikkilä vägkorsning skulle ha avslutats redan i juli, men på grund av den exceptionella förekomsten av stenar har det dragit ut på tiden.

”Vi visste att det var stenig mark här, men så här mycket stenar på ett ställe har jag aldrig varit med om tidigare”, förklarar Kari Pulkkinen och fortsätter lyfta upp den ena bumlingen efter den andra längs diket.

Den planerade jordkabelsträckningen är knappt sex kilometer lång, varav endast en halv kilometer bjudit på normala förhållanden. Enligt ursprungsplanen skulle kabelprojektet avslutas under hösten, men nu kommer jordkabeln troligtvis att tas i bruk först under våren 2018. Stenbumlingarna kommer i ett senare skede att förvandlas till landsvägsgrus med hjälp av en mobil stenkross.

”Det har också gått åt ovanligt mycket sand för att få en jämn botten i kabeldiket. Lyckligtvis har vi en sandtäkt i närheten”, säger Raimo Sillanpää på Vetelin Energia.