Nykarleby Kraftverk har el, fjärrvärme och vatten i samma bolag, och det kräver en del information, både internt och externt. ”Vi har blivit aktivare med att hålla kunderna informerade om vad som kommer att hända”, berättar Nina Myrskog.
Karolina Isaksson

En utåtriktad kommunikatör

Sedan augusti är Nina Myrskog tillbaka på Nykarleby Kraftverk. Hon var borta från företaget i närmare sex år, först som föräldraledig och sedan ett år som tjänstledig. Förutom de dagliga småbarnsbestyren hann hon också vara med och starta upp två företag.

”Det är roligt att vara tillbaka. Jag tycker ju om människor och kundkontakt. En stor del av kollegorna är kvar.”

Också i bolagets verksamhet finns det både gammalt och nytt.

”Vårt huvudsakliga jobb är fortfarande det samma, nämligen att leverera el, vatten och fjärrvärme till våra kunder. Däremot har arbetsmetoderna förändrats på många sätt, inte minst inom kommunikation”, säger Nina som anställdes som kanslist 2006 och numera arbetar som kommunikationsassistent.

De nya medierna har gjort det lättare att kommunicera med kunderna och informera om vad som är på gång inom el, vatten och fjärrvärme i Nykarlebyregionen.

”Nu sköter vi kommunikationen med kunderna till stor del via vår Facebook-sida och vår egen webbplats. Vi kan informera om var vi gräver och berätta om olika underhållsarbeten som planeras.”

Kundwebben, där kunden kan logga in och se sin egen elförbrukning, är en annan viktig kommunikationskanal.

”Om kunden har frågor, är det enkelt för oss på kansliet att hjälpa via telefon, eftersom vi ser samma saker på våra skärmar.”

En stor förändring som skett inom elbranschen är att kundernas elmätare numera är fjärravlästa.

”Förr när vi skickat ut fakturor, som byggde på uppskattad förbrukning, fick vi sitta ett par dagar i telefon med kunder som ville reda ut sina elräkningar. Nu är det lätt för kunderna att förstå varför de ska betala si eller så mycket för sin elförbrukning.”

I Nykarleby pågår nu också en uppdatering av mätapparaturen för vattenförbrukning.

”Vi håller på att byta ut storkunders vattenmätare till fjärravlästa mätare. Till skillnad från elmätarreformen finns det inget regelverk som kräver fjärravläsning för vattenförbrukning, men det är en investering som kan spara många samtal.”

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson