Så här föreställer sig forskarna lagringsmetoden i stor skala.

Lagra energi på havsbotten?

Den olösta frågan är hur energi kan lagras storskaligt på ett tillräckligt billigt sätt.

En idé som just nu testas i Bodensjön, som gränsar till både Tyskland, Schweiz och Österrike, är hur det fungerar att lagra energi i ett betongklot på sjöbotten. Idén går ut på att vid elöverskott pumpa betongklotet tomt på luft och sedan, vid elunderskott, öppna ventiler i klotet, så att vatten strömmar in. Detta inströmmande vatten kan då driva en turbin, som producerar el.

De tyska professorerna Horst Schmidt-Böcking och Gerhard Luther har patent på metoden sedan 2011. I det aktuella testet sänktes ett betongklot på tre diameter, med vikten 20 ton, ner till 100 meters djup i Bodensjön.

Energilagring enligt denna metod uppskattas dock behöver helt andra dimensioner för att vara meningsfull. Enligt kalkylen skulle ett klot med 30 meters diameter på 600-800 meters djup – genom det tryck som där finns – kunna lagra energi motsvarande 20 GWh (gigawattimmar).

En större park av sådana betongklot skulle kunna lagra energin från till exempel en större vindkraftspark till havs.

Frågan är om kostnaden kan hållas rimlig. Forskarna tror inte själva att metoden kan bli lönsam i Tyskland, med dess grunda havskuster, men eventuellt kunde metoden vara ekonomiskt försvarbar vid branta kuster av den typ som finns i Norge, Spanien och Japan.