Fjärrvärmenätet i Vetil får nya kunder.
Karolina Isaksson

Elementfabrik byter gas mot fjärrvärme

Vetelin Energia

Fjärrvärmenätet i Vetil får en ny kund när Lap Wall ansluter sig i november. Lap Wall är en av landets ledande träelementtillverkare och har fabriker i Pyhäntä, Pälkäne och Vetil. Företaget har en stark profil inom träbyggande och ser fjärrvärme som en naturlig del av verksamheten.

”Vi bytte gasuppvärmningen mot fjärrvärme i vår enhet i Vetil. Det passar ypperligt in i Lap Walls strategi. Närproducerad inhemsk energi är det mest ekologiska alternativet och dessutom har det en positiv effekt på sysselsättningen i regionen. Båda de här sakerna är viktiga för oss”, förklarar Jarmo Pekkarinen, vd på Lap Wall.

Fjärrvärmenätet i Vetil togs i bruk 2008 och har med åren vuxit ut till ett hundratal offentliga och privata fastigheter. Under hösten dras en sträckning på drygt 600 meter för att ansluta Lap Wall. Fjärrvärmenätet blir då cirka elva kilometer långt. Vetelin Energia köper upp bränslet för sin fjärrvärmeproduktion i första hand av lokala leverantörer.