Katternö elstation har haft komponenter från 1960-talet som nu ersatts av modern utrustning.
Karolina Isaksson

Katternös vagga blir toppmodern

Herrfors

Herrfors-Nät har förberett regionnätet inför vinterns belastningar, bland annat genom att rusta upp Katternö elstation. Det är en långsiktig satsning för att ytterligare höja driftsäkerheten i regionnätet.

”Katternö elstation är en viktig knutpunkt i vårt elnät. Den har genomgått flera förnyelser genom åren, men den här gången har vi gjort en totalrenovering. Vissa komponenter härstammade ända från 1960-talet, men nu har allt ersatts med modern utrustning”, berättar Carl-Johan Nylund, driftingenjör på Herrfors-Nät.

Den moderna utrustningen omfattar också avancerad automation och väldimensionerad kapacitet för att styra distributionen utifrån regionens växande vindkraftsproduktion.

Under arbetets gång har eldistributionen spjälkts upp på andra linjer och enligt Nylund har elnätet i teorin då varit mer känsligt för störningar.

”Vi har klarat oss undan störningar och nu jobbar vi hårt för att hålla tidtabellen. Enligt den kommer elstationen att tas i fullt bruk i november och tillför då ny kapacitet inför årets kalla månader, när elförbrukningen är som högst.”