En del av elen från Esse Solar & Energy Park ska användas i återvinningen av litiumbatterier och resten säljs till elmarknaden.
Pixabay

Solen i Esse ska ladda litium­batterier

Esse Elektro-Kraft Ab

Återvinning av elbilsbatterier är en ny, men enligt svenska Autocirc växande affärsgren. Företaget är pionjär på området och satsar nu på att Esse ska bli navet i företagets verksamhet i Finland.

”I Finland är tillgången på återvunna litiumbatterier än så länge liten, men vår styrka är att vi har ett stort upptagningsområde för kasserade elbilar. Vi äger bilskrotupplag i hela Norden och även i övriga Europa. Norge i synnerhet har kommit långt när det gäller användningen av elbilar”, säger Kenneth Långbacka, operativ chef på Autocirc Finland.

Satsningen i Esse omfattar också en solenergipark, Esse Solar & Energy Park, som ska samägas med Esse Elektro-Kraft. En minoritetsägarpost på tio procent erbjuds till Pedersöre kommun. Solenergiparken kommer att placeras på ett 1,5 hektar stort område i anslutning till Autocircs nya produktionsanläggning, nära Esse elstation.

”Markarbeten inleds i höst och under tiden samlar vi in offerter från leverantörer av solelsystem. Målsättningen är att allt installeras och tas i bruk till våren”, säger Ingvar Kulla, vd på EEKAB.