Elens energikällor 2021

Elanvändningen i Finland nådde under 2021 nivån 86 TWh (terawatt­-timmar), nästan 5 TWh upp från den dipp som noterades det första pandemiåret 2020. 79,9 % av elen producerades i Finland, därav 26,3 % med kärnkraft, 18 % genom vattenkraft och 15,6 % av bio­massa. Nettoimporten stod för 20,1 % av elen. Den fossilt alstrade elen utgjorde rekordlåga 13 %. För 2022 kan förmodas att kärnkraften (genom Olkiluoto 3) och vindkraften, som ju är under snabb utbyggnad, ökar sina andelar.


Bild: Finsk Energiindustri