Vindens växlingar

Temperaturskillnaderna är på norra halvklotet större vintertid än sommartid, därför blåser det i regel också mer på vintern. Svårigheten i kraftsystemet är att den vindkraftsalstrade elens ständiga växlingar måste pareras, för att elen ska hållas nära frekvensen 50 HZ. Ett dilemma är också att vindprognoserna ibland stämmer dåligt. Här situationen i Finland under de tio första januaridagarna i år. Till exempel den 3 januari på kvällen förutspåddes vindkraften producera 2226 MW el, men utfallet blev bara 958 MW. Skillnaden motsvarar mer än produktionen vid de två kärnkraftsreaktorerna i Lovisa sammanräknat.


Bild: Fingrid