Anders Ygeman, svensk energiminister, antyder att stöd för effekt i energisystemet kan bli aktuellt.

Ygeman antyder stödsystem för effekt

I våras överrumplade den nya svenska rödgröna regeringen energibranschen med att föreslå en mångdubblad skatt på kraftvärme, införd redan i augusti i år. Som reaktion beslöt ägarna avsluta eller starkt begränsa kraftvärmeverksamheten, med följd att elproduktionskapacitet på 400–500 megawatt plötsligt är borta.

Med det förvärras elförsörjningsläget bland annat i Stockholm och Malmö. Redan tidigare har bristande kapacitet blivit ett hinder för elkrävande investeringar. Till exempel har Malmö fått säga nej till en tänkt storsatsning som bageriföretaget Pågen planerat i staden.

Detta är dessutom bara början, enligt allt fler röster. Samtidigt som elanvändningen ökar har elnätet på allt fler ställen nått sin maximinivå gällande elöverföring eller så finns inte produktionskapacitet inom räckhåll.

Att en sådan situation skulle uppstå är knappast vad politikerna tänkt sig och blir speciellt problematiskt mot bakgrund av ambitionerna att ställa om Sverige till ett fossilfritt land. I klartext betyder det att mängder av verksamhet driven med fossil energi behöver gå över till eldrift.

Parallellt är en annan trend stark. Allt fler företag lägger sina datahallar – till sin natur energiintensiva – i Sverige, dels för att de då får utsläppsfri el, men framför allt för att de nästan helt slipper energiskatt. I normalfallet är den bara 0,5 öre/kWh, också det efter ett politiskt beslut.

Nyligen retirerade den svenska regeringen. Först uttalade energiministern Anders Ygeman att det var ”olyckligt” att det gått så fort med införandet av kraftvärmeskatterna. Sedan lät han förstå att ”någon typ av mekanism som premierar effekt på den svenska elmarknaden” kan komma att behövas framöver.

Med andra ord någon typ av stöd till effekt i energisystemet. För att komma från en nordisk energiminister är uttalandet sensationellt, då det kan tolkas som en öppning för en ny design av energimarknaden, som för närvarande enbart bygger på elpriset och inte ger någon extra premie för elproduktion som är planerbar och alltså fungerar oberoende av vädret.