Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar månadens medelavvikelse från medeltalet 2009–2018.

Stora väderväxlingar

Sommaren 2019 präglades av stora variationer i temperaturerna och för Österbottens del av torka.

En ovanligt varm aprilmånad följdes av en majmånad med en medeltemperatur nära det genomsnittliga. Högsta majtemperaturen, 27,8 grader, uppmättes i Kumo och Åbo, den lägsta, –11,8 grader, i Kilpisjärvi.

Juni månad blev varm, varmast i söder och ost, svalast i norra Lappland. Högsta junitemperaturen, 32,3 grader, noterade Kronoby (flygplatsen) och Oulunsalo den 7 juni. Samtidigt var många juninätter sällsynt kalla, med minusgrader ännu den 24 juni och 27–30 juni.

Juli var fortsatt kontrastrik, med kallt väder den första delen av månaden och också nu med ovanligt många frostnätter, vid Möksy observationsstation i Alajärvi hela sju sådana. Kallaste julitemperaturen noterade Ylivieska, –1,7 grader.

Sedan blev slutet av juli åter varmt, flera observationsstationer noterade värmerekord. Högsta julitemperaturen, 33,7 grader, uppmättes i Borgå.

Augusti vände sedan på nytt till svalt väder och nattfrost även i landets södra delar. Högsta augustitemperaturen, 28,1 grader, uppmättes också den i Kronoby, den lägsta, –3,5 grader, i Sodankylä.

Sammanfattningsvis var månaderna juni–augusti ungefär en grad varmare än genomsnittligt i landets västra delar, medan sommarmånaderna längst i öster och i övre Lappland låg knappt en grad under medelvärdena.

Klart mindre åska än normalt förekom, med cirka 80 000 blixtnedslag i landet, att jämföra med medelvärdet, 130 000. För juli var antalet blixtar minst på sjuttio år, bara drygt 8 000.

Liksom sommaren 2018 präglades också denna av torka, med nederbördsmängder som allmänt var mindre än hälften av det normala.

En storm noterades, den 5 juli, med en genomsnittlig vindhastighet på 22,1 sekundmeter från nord vid Märkets fyr.

Globalt inleddes 2019 med en medeltemperatur för januari på 0,38 grader över genomsnittsvärdet (för 1981–2010) enligt satellitmätningsserien UAH. Precis samma siffra noterades för augusti. De övriga månaderna 2019 varierade globalt i intervallet 0,32–0,47 grader över jämförelsevärdet.