Tulevaisuuden energia

Uusiutuvan energian käyttö kasvaa nopeasti seuraavan 25 vuoden aikana, mutta myös fossiilisen energian käyttö kasvaa. IEA, kansainvälinen energiajärjestö, esittää oheisen ennusteen vuoteen 2040 saakka. Käytettävä mitta, Mtoe, tarkoittaa miljoonaa öljyekvivalenttitonnia. Kuten näkyy, päästöttömien energianlähteiden (uusiutuvan ja ydinvoiman) arvioidaan vastaavan lähes puolta kasvusta, kun taas fossiilisissa polttoaineissa eniten lisääntyy kaasun käyttö. Jos mitään dramaattista ei tapahtu, maailman energiankäytöstä liki 80 %:n arvioidaan edelleen olevan fossiilista v. 2040.