Yhdysvaltain viranomainen sanoo OK enintään 4 200 valkopäämerikotkan kuolemalle vuodessa.
Wikipedia

USA:n kotkille kuolinraja

U.S. Fish and Wildlife Service, Yhdysvaltain luonnon lajirikkaudesta vastaava virasto, voi hyväksyä, että maan tuulivoimalat surmaavat 2000 maakotkaa ja 4200 valkopäämerikotkaa vuosittain. Näin todetaan hiljattain voimaan astuneessa päätöksessä.

Päätös on seurausta tuulivoima-alan vaatimuksista. USA:ssa ei aiemmin saanut tuulivoimalan käyttölupaa kuin viideksi vuodeksi kerrallaan, minkä monet sijoittajat kokivat estävän alan kehittymistä. Virasto oli asettanut viiden vuoden rajan juuri, koska tuulivoimalan vaikutuksista lintuihin oli epäselvyyttä.

Nyt virasto arvioi, että USA:n noin 40 000 linnun maakotkakanta selviää 2000 yksilön menettämisestä vuodessa ilman, että se uhkaisi kantaa. Valkopäämerikotkien kanta on 140000 lintua, ja kannan katsottiin kestävän 4200 yksilön kuoleman vuodessa.

Uudet luvat voidaan tästä lähtien myöntää peräti 30 vuodeksi.

Virasto ei tiedä varmuudella, kuinka monta kotkaa USA:n tuulivoimat tosiasiassa surmaavat, mutta luvun arvioidaan maakotkien osalta olevan nykyisellä tuulivoimalatiheydellä 545 kotkaa vuodessa.