Tällaiseksi tutkijat ajattelevat laajamittaisen varastointimenetelmän.

Voisiko energiaa varastoida merenpohjalla?

Energian laajamittainen varastointi riittävän halvalla on vielä ratkaisematta.

Saksan, Sveitsin ja Itävallan rajalla sijaitsevalla Bodenjärvellä testataan parhaillaan, miten energian varastointi onnistuisi betonipallossa järvenpohjalla. Ideana on pumpata betonipallosta ilma pois, kun sähköstä on ylijäämää, ja sitten kun sähköstä on alijäämää, pallon venttiilit avataan, jotta vesi virtaa sisään. Sisään virtaava vesi pyörittää turbiinia, joka tuottaa sähköä.

Saksalaisilla professoreilla Horst Schmidt-Böckingillä ja Gerhard Lutherilla on ollut tähän mentelmäpatentti vuodesta 2011. Bodenjärveen upotettiin testissä halkaisijaltaan 3-metrinen, 20 tonnia painava betonipallo 100 metrin syvyyteen.

Tällaisen energianvarastoinnin arvioidaan kuitenkin vaativan aivan eri mittasuhteita ollakseen merkityksellinen. Halkaisijaltaan 30-metrinen pallo 600–800 metrin syvyydessä pystyisi siellä vallitsevan paineen vuoksi varastoimaan laskelmien mukaan 20 GWh (gigawattituntia) vastaavan energiamäärän.

Tällaisista betonipalloista koostuva kenttä pystyisi varastoimaan esim. suuren merituulivoimapuiston energian.

Mutta pysyvätkö kustannukset kohtuullisina? Tutkijat eivät usko, että menetelmästä saadaan kannattavaa matalan rannikon Saksassa, mutta se voisi mahdollisesti olla taloudellisesti puolusteltavissa jyrkillä rannikoilla, esim. Norjassa, Espanjassa ja Japanissa.