Norra Djurgården, toppmodernt bostadsområde i Stockholm.

Aktiva elanvändare sparade 10 procent

De som visuellt följde den egna elanvändningen i realtid, och samtidigt försökte styra sin elförbrukning, fick via i ett projekt i Stockholm ned sin elanvändning med 10 procent.

 

Projektet ingick i ett forskningsprogram, SmartEnergy-City, som under två år genomförts i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Bakom projektet stod stora aktörer som Fortum, ABB, Electrolux, Ellevio, Ericsson och KTH.

En lärdom var att ”visualisering” av el- och vattenanvändningen i realtid gjorde det enklare för hushållen att förstå och märkbart effektivera sin användning. Däremot ”är det en utmaning för enskilda hushåll att flytta elanvändning baserat på hur efterfrågan ser ut”, enligt projektrapporten.

”Vi kan se en tioprocentig minskning av elanvändningen hos de hushåll som deltog i programmet under mätperioden och vattenanvändningen minskade med sex procent. Däremot visar resultaten att det är svårt att själv flytta sin elanvändning från tider på dygnet med hög efterfrågan till de med låg, högst sannolikt för att hushållen är låsta i dagliga ruiner”, sammanfattar KTH:s representant i projektet Anders Nilsson.

Programmet utrustade 154 ”energismarta” hushåll med toppmoden energiteknik där de boende aktivt deltog genom att ta del av och styra sin energianvändning.

TEXT: Svenolof Karlsson