På grund av ickesamstämmig information i de databaser som ligger bakom de traditionella temperaturkloten på den här sidan, saknades klotet för december när denna tidning gick i tryck.

Varm höst

Hösten 2018 präglades av en ihållande fördelning av värme över Finland och övriga Norden, medan till exempel norra Amerika hade en ihållande köld, vilket kartorna här intill över den nordliga delen av vårt jordklot här visar.

Särskilt september och november var varmare än genomsnittligt i Finland. Efter den torra sommaren blev september nederbördsrik särskilt i landets östra delar, med 148,6 millimeter regn i Vederlax. Den varma sommaren resulterade i en rekordhög värmesumma för växtperioden, med toppnoteringen 1974 så kallade degree days i Artukais i Åbo.

Vid flygfältet i Kronoby noterades den 14 oktober 20,9 grader, vilket är rekordnotering för oktober i Finland sedan mätningarna inleddes.

Den första snön observerades i Kilpisjärvi den 25 september, i en stor del av Lappland började den termiska vintern kring den 22 oktober, men sedan kom vintern av sig, och snötäcket var ovanligt tunt ända in i januari.

Sett över hela 2018 var Finland enligt Meteorologiska institutets statistik 1–2 grader varmare än genomsnittligt och årsnederbörden ovanligt liten, speciellt i landets västra delar.

Januari 2019 blev som helhet kall, 1–3 grader lägre än genomsnittligt. Månadens lägsta temperatur –38,7 grader uppmättes i Sodankylä den 27 januari. I slutet av månaden var snötäcket cirka en halv meter i stora delar av landet, vilket särskilt i söder översteg det genomsnittliga.

En anmärkningsvärd väderhändelse var stormen Aapeli den 2 januari, då ett nytt rekord uppmättes för genomsnittlig vindhastighet på Finlands havsområden, 32,5 meter per sekund.

Globalt har medeltemperaturen rört sig bara obetydligt under hösten över ett spann 0,15–0,28 grader över jämförelsevärdet 1981–2010, enligt satellitserien UAH. En svag El Niño rådde under hösten, vilket erfarenhetsmässigt bidrar till en viss temperaturökning globalt.

Den arktiska havsisen var i början av februari på samma nivå som den varit ytmässigt under hela 2010-talet, omkring 14,5 miljoner kvadratkilometer, enligt Danmarks Meteorologiska Institut.