Under Andernas saltöknar finns de största litiumfyndigheterna, som här vid Salar de Uyuni i Bolivia, en saltöken på 3700 meters höjd, här täckt av ett tunt lager smältvatten.

Bildar Chile och Argentina litiumets Opec?

Europas största litiumfyndighet finns i Kaustby-, Kronoby- och Karlebyområdet och bolaget Keliber är nu långt på väg att börja utvunna metallen där.

De riktigt stora litiumfyndigheterna finns dock i Bolivia, Argentina och Chile, och de två sistnämnda kommer snart att dominera litiummarknaden, till och med så att de kan komma att styra priset – bli ”det nya Opec”, enligt Duncan Kushnir vid Lunds universitet.

Tillsammans med forskarkollegan Björn A. Sandén beskriver han förutsättningarna för detta i en ny rapport, ”The time dimension and lithium resource constraints for electric vehicles”.

I den andinska miljön utvinns litiumet ur de vattenreservoarer som ligger under saltöknarna, brine mining. Vattnet pumpas upp i dammar varefter den sörja som blir kvar efter avdunstningen processas kemiskt och mekaniskt till litiumkarbonat.

Jämfört med traditionell gruvbrytning är detta enligt gruvbolagen en ekonomiskt och miljömässigt förmånlig metod. Till följd av den politiska osäkerhetsfaktorn väntas Bolivia inte vara med storskaligt i litiumracet.

Kudshnir och Sandén tror att litium under lång tid kommer att behålla sin ställning i batteriproduktionen, trots intensiv forskning för att få fram batterier baserade på andra metaller.

TEXT: Svenolof Karlsson