Framtidens energi

Användningen av förnybar energi växer snabbt de kommande 25 åren, men användningen av fossil energi växer också. Det internationella energiorganet IEA ger den här prognosen fram till 2040. Det mått som används, Mtoe, står för miljon ton oljeekvivalenter. Som synes beräknas de utsläppsfria energikällorna (förnybart och kärnkraft) stå för nästan hälften av ökningen, medan gasen ökar mest av de fossila bränslena. Om inget drastiskt händer, uppskattas fortfarande närmare 80 procent av världens energianvändning vara fossil 2040.