Så här kunde det se ut i de varningar som gick ut med anledning av elbristen i Kalifornien.

Roterande bortkoppling i Kalifornien

Med varumärken som Apple, Google och Tesla är Kalifornien en symbol för innovationer och framtidstänkande. Men elnätet hänger inte med.

I augusti fick många av Teslas elbilsägare ett meddelande från bolaget: ”Vi ber er, om möjligt, att minska laddningen med Superchargers eller hemmaladdare mellan klockan 16 och 21 för att stötta de åtgärder som vidtas i staten för att hantera efterfrågan.”

Anledningen var att elsystemet i Kalifornien inte klarade att försörja alla med el. En anledning var den värmebölja som lagt sig över den kaliforniska delstaten och pressade luftkonditioneringssystemen till det yttersta.

Men en anledning är också att man i delstaten inte anpassat elsystemet till de allt större krav som ställs på det. I fråga om antal elavbrott toppar Kalifornien överlägset statistiken i USA: 4297 under perioden 2008-2017, jämfört med 1603 hos tvåan Texas, enligt företaget Eaton.

När det var som värst tvingades den myndighet som ansvarar för elsystemet, California Independent System Operator (CISO), till så kallad roterande bortkoppling av kunder. Strömmen stängdes av turvis i olika eldistrikt. Åtminstone 410 000 hem omfattades.

CISO hann lova att saken inte skulle upprepas, men så skedde redan följande dag. Saken förklarades på flera sätt: vindkraften levererade 1 000 megawatt mindre än prognoserat, ett molntäcke hade dragit in över solelsanläggningarna i öknen, vilket minskade deras produktion, och till råga på allt kopplades ett kraftverk på 470 megawatt oväntat bort från nätet.

Då hade CISO ändå gått ut till både privatpersoner och företag och bett dem att frivilligt minska sin energianvändning genom att låta bli att använda elapparater och inte ställa in luftkonditioneringen lägre än på 25 grader.

Politiskt har man i Kalifornien länge stridit om elen. En stor del av inte bara de fossilt eldade kraftverken, utan även kärnkraftverken, har stängts ner. Det sista kärnkraftverk som fortfarande är i bruk, i Diablo Canyon, ska enligt plan tas ur drift 2025. Målet är ett system med enbart förnybar el.

Ett annat politiskt stridsämne är elnäten, som fortfarande till stor del består av blanktråd på trästolpar, medan miljölagarna gör det svårt att röja vegetationen i ledningsgatorna effektivt. När ledningar sedan skadas, ofta av åska, ramlar de ner och antänder den torra växtligheten.

Mera regn är inte nödvändigtvis en fördel, då den hjälper växtligheten att sätta fart. När denna sedan torkat igen utgör den ett effektivt bränsle för de bränder, som ofta drabbar delstaten på ett förödande sätt.