Karlshamnsverket.
Wikipedia

El av olja i Sverige

El genom oljeförbränning är inget man förknippar med Sverige, men i sommar startades det oljedrivna Karlshamnsverket i Blekinge.

Bakgrunden är att södra Sverige efter en rad kraftverksnedläggningar fått allt mindre marginaler både i sin elförsörjning och i den ständiga stabilisering av elnätet som behövs.

Saken blev akut efter att en del av kapaciteten i elkablarna från Norge långvarigt behövts tas ur bruk på grund av störningar. För att klara elnätsstabiliseringen överenskom Svenska kraftnät om att kärnreaktorn Ringhals 1 skulle startas och hållas i gång under perioden 1 juli – 15 september.

Ersättningen till ägaren Uniper för detta var 300 miljoner kronor, dvs. knappt 30 miljoner euro.

Det hör till bilden att reaktorn enligt politiskt beslut ska tas ur drift det kommande årsskiftet. Avgörandet i den svenska riksdagen hängde på en röst.

Sedan gick det så att reaktorn behövde snabbstoppas. Det var i det läget som Karlshamnsverket startades som rullande reserv. Efter tio timmar kunde det återgå till sitt normala läge som effektreserv med två timmars beredskap till produktion.