Arbetet med att dra undervattenskabeln Nordlink mellan Norge och Tyskland nådde i juni i fjol Büsum i Schleswig-Holstein på den tyska sidan. Men när kabeln testades gick allt väldigt fel.
Tennet

Fel i Tyskland stängde kraftverk i Uimaharju

Plötsligt en vanlig vardag i september fick ett mjukvarufel i Tyskland effekten att kraftverket i Uimaharju kopplades från nätet.

Den 8 oktober i fjol, stod det nordiska elsystemet på randen till ett sammanbrott. Ett oväntat brytarfel i Danmark gav en kedjereaktion långt utanför landets gränser.
Den 10 september i år var det dags igen. Som följd av vad som preliminärt tros vara ett mjukvarufel i Tyskland började plötsligt ett enormt flöde på 1400 megawatt el strömma från Tyskland till Norge.

Mycket snabbt steg frekvensen i det nordiska elsystemet med 0,5 Hz på grund av effekttillförseln. Efter en knapp minut lyckades man stänga överföringen, vilket då fick effekten att frekvensen sjönk till nästan 49,5 Hz.

Sammanlagt rörde sig frekvensen över ett spektrum på 967 millihertz. Vad man vet har en så stor variation av frekvensen aldrig förr skett under så kort tid inom det nordiska synkrona elnätet.

Som en automatisk reaktion justerades elöverföringen längs två nordiska elkablar, Swepol mellan Polen och Sverige och Konti-Scan mellan Danmark och Sverige. I Sverige gick sju gasturbiner i gång för att leverera kompletterande effekt till systemet.

I Norge gick Equinors raffinaderi på Melkøya över till så kallad ödrift, och hos oss kopplades alltså kraftverket i Uimaharju, som Stora Enso driver i samband med sin cellulosafabrik, ur nätet.

Orsaken till händelseförloppet var att ett planerat test av den nybyggda kabeln Nordlink gick fel. Denna kabel förbinder Tonstad i Norge och Wilster i Tyskland, ett avstånd på över 500 kilometer, och är dimensionerad med överföringskapaciteten 1 400 megawatt och en spänning på 525 kilovolt.

Planen var att överföra 95 megawatt. Men i stället överfördes alltså maximala 1 400 MW till Norge.

 

Det positiva med händelsen var att skyddssystemen fungerade.

”Likströmslänkarna reagerade som de ska göra och gasturbinerna gick i gång automatiskt. Sedan kunde vi stänga av dem ganska snabbt, de var i gång i tio eller elva minuter”, berättar Pontus de Maré på Svenska kraftnät för tidningen Ny Teknik.

Anmärkningsvärt är att de säkerhetsmarginaler som systemoperatörerna har att beakta överskreds oplanerat. Regeln är att elsystemet ska klara ett bortfall av den största elproduktionsanläggning som för tillfället är i drift. Detta var kärnkraftverket i Forsmark, med 1100 megawatt som maximal effekt.

Det enda kraftverk som skulle ha klarat 1400 megawatt är Oskarshamn 3 med maximal effekt på 1450 megawatt. Men detta var vid tillfället taget ur drift för årsrevision.

Testerna på Nordlink kommer att fortgå till december i år. Ordinarie drift är planerad att inledas efter årsskiftet.

”Händelsen visar hur nödvändigt det är att göra grundliga tester innan en förbindelse av den här typen kopplas in för ordinär drift i kraftsystemet”, kommenterar i Norge Gunnar Løvås, som är koncernchef för Statnett.

TEXT: Svenolof Karlsson