Solenergi ska stå för drygt en tiondel av elförbrukningen i fjärrvärmeverket i Vetil.
Wikipedia

Fjärrvärmeverk får solenergi

VETELIN ENERGIA
Förnybar el i form av vattenkraft och vindkraft står sedan tidigare för en stor del av Vetelin energias elproduktion. Nu breddar bolaget portföljen och satsar på solenergi, både som producent i egen regi och som återförsäljare av solenergisystem till kunder.

Produktionen börjar i liten skala under våren, när 76 solcellspaneler monteras uppe på fjärrvärmeverkets tak för att i första hand bidra till anläggnings egen elförsörjning.

”Vi räknar med att solenergisystemet kan täcka cirka 12 procent av fjärrvärmeverkets årskonsumtion av el”, säger Juha Kauppinen, vd på Vetelin Energia Oy.

Systemet levereras av Green Energy Finland, som är en av landets ledande leverantörer inom branschen.

”Vetelin energia har också kommit överens om att bli återförsäljare för Green Energy Finlands solenergisystem. Under våren kommer vi att börja sälja produkterna till kunder och erbjuder även installationstjänster och paketlösningar med nyckel i hand”, säger Juha Kauppinen.

BILDER: Karolina Isaksson