Kanslisterna Malin Elenius och Lena Hertén är glada över Nykarleby Kraftverks nya ingång.
Karolina Isaksson

Ny ingång för upplysta kunder

NYKARLEBY KRAFTVERK
En ny skylt och en ramp för rollator och rullstol ska förbättra tillgängligheten för alla kunder som har ärende till Nykarleby Kraftverks kontor. Arbetet pågick i några veckor under januari månad, och i början av februari kunde den nya ingången tas i bruk.

”Vi ville göra en ingång som är anpassad för rörelsehindrade. Nu har vi byggt en ramp och en trappa med integrerade värmeslingor för att minska på halkrisken vintertid. Det ger en bättre tillgänglighet för hela vår kundkrets”, berättar Janne Öhman, som hållit i projektet.

Det fanns också ett annat syfte med upprustningen kring ingången.

”Vi delar gatuadress med stadens tekniska avdelning och ibland kommer kunder in bakvägen. Vi ville helt enkelt göra vår egen entré synligare.”

En stor del av kundkontakten sköts numera via nätet och per telefon, men många kunder föredrar att göra personliga besök i ärenden som rör el, vatten eller fjärrvärme.

BILDER: Karolina Isaksson