Karolina Isaksson

Nöjda elkunder sätter Esse i toppen

Pålitliga, ansvarstagande, kundcentrerade och miljömedvetna. Så beskriver Herrfors och Esse Elektro-Krafts elkunder sina elleverantörer. Båda bolagen ligger rejält över rikssnittet när det gäller kundnöjdhet, visar en aktuell undersökning.

I slutet av förra året ringde opinionsundersökningsbolaget IRO Research upp slumpvis utvalda kunder hos Esse Elektro-Kraft och Herrfors med frågan hur de tyckte att deras elbolag skötte sig. I undersökningen medverkade 17 elbolag från olika delar av landet.

Det blev mest tumme upp från kunderna för EEKAB:s och Herrfors del. Båda låg klart över riksgenomsnittet både vad gällde elöverföring och kundbetjäning.

Esse Elektro-Kraft kom på andra plats i kategorin elöverföring, ett tecken på att kunderna är nöjda med den service som bolaget erbjuder. Herrfors stack ut i positiv bemärkelse särskilt när kunderna bedömde hur ofta elstörningar inträffar och hur snabbt de åtgärdas.

”Det är roligt att märka att våra insatser för att förbättra kundservicen har gett resultat. Vi har blivit aktivare med att informera om vår verksamhet. En konkret förbättring är att vi skickar ut sms-meddelanden åt kunder som berörs av planerade elavbrott”, säger Ingvar Kulla, vd på EEKAB.

 

Efterlyser textmeddelande
På en punkt hamnade Herrfors under snittet – kunderna skulle vilja ha sms-meddelanden när det inträffar störningar i elleveranserna.

”Vi håller just nu på att ta den tjänsten i bruk och därför är det egentligen positivt att kunderna bekräftar att de vill ha tjänsten. I det stora hela stämde undersökningen överens med vår egen uppfattning om hur vi lyckas med kundservicen”, säger Fredrik Näse, kundbetjäningschef på Herrfors.

Undersökningen görs årligen och både EEKAB och Herrfors kommer att låta sig granskas regelbundet ur kundbetjäningsperspektiv också i framtiden.

”Det här var första gången vi deltog i undersökningen, men vi kommer definitivt att vara med igen för att få en måttstock på hur kundservicen utvecklas”, säger Fredrik Näse.

TEXT: Johan Svenlin BILDER: Karolina Isaksson