Erik Kjellman utför pionjärarbetet med att installera de nya NBIoT-mätarna.
Karolina Isaksson

Nya elmätare når ända ner i källaren

HERRFORS
Under våren kommer ett hundratal utvalda elkunder i Jakobstad att bli först i landet med fjärravlästa elmätare utrustade med NBIoT-teknik (Narrow Band Internet of Things).

”Vi testar nu NBIoT-tekniken i ett småskaligt pilotprojekt. Beroende på resultaten i vår utvärdering kan vi välja att satsa på NBIoT-teknik eller fortsätta med den teknik vi har”, säger Kristian Finell, vd för Herrfors Nät.

Utifrån ser de nya och gamla elmätarna identiska ut, men de som innehåller NBIoT-teknik har ett antal fördelar jämfört med den hittills dominerande standarden, som baserar sig på radiovågor.

”Visar sig NBIoT-tekniken fungera som väntat, ger den elmätarna en effektivare kommunikation och når bättre ut till svårtillgängliga utrymmen, som källare. Den ger oss också bättre möjlighet att övervaka spänningskvaliteten hos lågspänningsabonnenter”, säger Kristian Finell.

Pilotprojektet utförs i samarbete med mätarleverantören Kamstrup och innebär inga extrakostnader för kunderna.

BILDER: Karolina Isaksson