Motståndsrörelser i Tyskland och Storbritannien samarbetar numera i aktioner mot det höga elpriset. En slogan är ”Power to the People”.

Rekordmånga energifattiga i Tyskland

Allt fler hushåll i Tyskland har inte råd att betala elräkningen och får därför elen bortkopplad – under 2014 skedde det för 351 408 hushåll. Då är denna åtgärd inget elbolagen får ta till i första hand: strömmen får stängas av först efter att en elkund försummat elräkningarna under en längre tid och efter flera påminnelser.

De facto gick de tyska elbolagen under 2014 ut med hot om att koppla bort elen hos sina kunder hela 6,3 miljoner gånger.

Annan statistik visar att 6,9 miljoner av Tysklands hushåll 2014 levde i energifattigdom, vilket definieras så att hushållet måste lägga minst tio procent av sin inkomst på energi.

2014 var det tyska elpriset för slutkunden 29,14 cent/kWh. En betydande del av kostnaden bestod i den så kallade EEG-avgiften, som i hög grad gick som ersättning till de omkring 2 miljoner husägare som installerat solceller på taken. I praktiken subventionerar fattiga hyresgäster alltså välbeställda husägare.

Under 2016 är elkostnaden i Tyskland 28,69 cent/kWh. Att kostnaden minskat beror på att själva elen nu produceras billigare. Dock har EEG-avgiften stigit och är nu den högsta hittills i Tyskland, 6,35 cent/kWh. 54 procent av kostnaden på den tyska elfakturan är skatter och avgifter.