Tyskland och Danmark med högst andel sol och vind har också de högsta elpriserna i Europa.

Danmark har högsta elpriset

Elens andel på slutnotan till elkunderna har blivit allt mindre i Danmark, och var under januari och februari i år 29,9 danska öre/kWh (4 cent/kWh) – detta med elbolagens försäljningsmarginal medräknad. Samtidigt var den totala elkostnaden för slutkunden högre än någonsin, 2,76 kronor/kWh (37,54 cent/kWh). Det är rekord i Europa.

I slutnotan ingår förutom själva elkostnaden 7,3 cent/kWh för distribution och så kallad abonnemangskostnad, medan skatter och avgifter utgjorde 25,9 cent/kWh.

Det betyder att det danska elpriset till nästan 70 procent bestod av skatter. Den konkurrensutsatta delen av kundens totala elkostnad var bara 11 procent – den del av elnotan som elproducenterna alltså kunde påverka själva.

Konsumentorganisationerna har gått ut hårt mot de danska elbolagen för det höga elprisets skull, men kritiken är riktad åt fel håll, enligt vd:n för branschorganisationen Dansk Energi, Lars Aagaard:

”Det är bara skatteminister Karsten Lauritzen som kan göra elen billigare för danskarna. Intjäningen hos de danska elbolagen är den lägsta i hel Europa”, kommenterade han i Danmarks tv nyligen.