Bioluminiscerende manet med namnet Aequorea victoria. Maneten producerar grönt fluoriserande protein som används inom biologisk forskning.
Wikipedia

Kan bakterier ersätta lampor?

Bioluminiscens förekommer hos en rad organismer, som bakterier, svampar, nässeldjur, blötdjur och lysmaskar. Med det menas att de har förmåga att avge energin från en biokemisk reaktion i form av ljus.

Ett nytt franskt företag, Glowee, lanserar nu produkter där en självlysande bakterie, Aliivibrio fischeri, används som ljuskälla. Affärsidén fick företagets grundare Sandra Rey i samband med sitt slutarbete i studierna i industridesign.

Bakterien ifråga härstammar från en bläckfisk, odlas storskaligt i laboratorium och förpackas i en gel med näringslösning. Ljuset är blågrönt och beskrivs vara lika starkt som från en vanlig nattlampa.

Glowees första produkt är en bakteriedriven lampa som ger ljus i tre dagar. Målet härnäst är att få lampan att lysa i en månad. På sikt ska hela stadsmiljöer kunna få sin belysning genom bioluminiscens, enligt företagsvisionen.

Flera kända företag finns med som samarbetspartners i detta, bland andra ERDF, det dominerande nätföretaget i Frankrike.