Så rör sig temperaturen

gissakurvan_bild1

 

De månatliga medelvärdena för den globala temperaturen i atmosfären under 20 år, enligt medelvärdet av satellitserierna UAH och RSS.

Som synes har temperaturen rört sig inom ett spann på ungefär 1,1 grader, med toppvärdet i februari i år och bottenvärdet i maj 2008. Toppvärdena är starkt relaterade till det återkommande väderfenomenet El Niño, som var särskilt dominerande just 1998 och 2015.

De temperaturserier som oftast återges i medierna gäller marknära mätningar över jordens landområden, där variationerna är större än över haven. En svaghet med dessa mätningar är att de bara täcker 29 procent av jordens yta och ofta påverkas av mänsklig aktivitet.

 

BILDER: Ole Humlum