Klotillustrationerna har gjorts av professorn i fysisk geografi Ole Humlum på basis av dataleverantören GISS. Kloten visar hur månaderna januari – april 2016 avviker från medelvärdet för motsvarande månader 2005–2014.

Varmt utom i januari

Den gångna vintern i Finland var omväxlande varm (december), kall (januari) och varm (februari) och på många ställen mycket nederbördsrik, i landets mellersta delar till och med rekordartat.

Den lägsta temperaturen i januari, –41,2°C, uppmättes i Muonio den 7 januari. Dagen därefter fick ett område i Merikarvia ett anmärkningsvärt snöfall, 73 cm snö på ett dygn, vilket är rekord.

Särskilt februari hade mycket nederbörd, näst mest i Finland sedan Meteorologiska institutet började mäta nederbörden 1961. Alla tiders februarirekord mättes i Anjala med 131,6 millimeter nederbörd. I mellersta Lappland var snötäcket i slutet av månaden nästan en meter.

Som konsekvens lyste solskenet med sin frånvaro i februari, till exempel syntes solen i Jyväskylä endast 15,9 timmar på hela månaden.

Vårmånaderna mars och april var varmare än genomsnittet, men ännu den 30 april hade Kittilä 80 cm snö.

Globalt var 2015 ett rekordvarmt år sedan de moderna mätningarna inleddes, och även de inledande månaderna under 2016 har beskrivits som rekordvarma. Till stor del är värmen en effekt av en ovanligt stark El Niño, som nådde kulmen i november i fjol. Den värme som detta väderfenomen ackumulerar driver globalt upp temperaturen ett antal månader framåt.

Vill man få en indikation om den underliggande trenden, behöver man välja vilka data man ska utgå från, de marknära temperaturer som förmedlas av GISS och NCDC eller de som uppmäts i atmosfären från satellit (UAH och RSS). 2003 började mätserierna skilja sig åt, de marknära visar mer värme än de satellitmätta, och skillnaden har nu vuxit till nästan 0,2 grader.

En strid pågår om vilka temperaturserier som är korrekta. En fråga är om de mäter olika saker. För tillfället kan både de som varnar för högre temperaturer och de som inte gör det hävda att de har stöd i observationer.