SIKTAR HÖGT. Nya konsultfirman A-Zeta vill ge regionens exportföretag en ny puff framåt. ”Vi har ett speciellt stort intresse för österbottniska företag, men tar också uppdrag utifrån för att upprätthålla våra nätverk och vårt internationella kunnande”, säger vd Dan Liljeqvist och office manager Mikaela Kristola.

Själv är sällan bästa dräng

Inte ens briljanta produkter säljer sig själva. De österbottniska exportföretagen behöver bredda sina marknader och stärka sina säljorganisationer för att stå på sig i den internationella konkurrensen. Österbotten ligger väl till i nationella jämförelser över framgångsrika exportföretag. Flera av regionens företag ligger i världstoppen inom sina nischbranscher. I februari presenterade sig ett nytt konsultbolag som riktar sig till österbottniska företag, främst inom exportsektorn.

Varför behöver österbottniska företag konsulthjälp?

”Det finns många bra företag med konkurrenskraftiga produkter och kunnig personal. Däremot saknas ofta en tydlig vision och en strategi hos ägarna och ledningen om exempelvis hur deras bolag kunde nå bredare marknader och hur de ska växa vidare”, säger Dan Liljeqvist, vd på A-Zeta med huvudkontor i Jakobstad.

Bakom framgångsrika exportföretag finns ofta en stark entreprenör som prövat sig fram och lärt sig vad som fungerar och inte fungerar. De tekniska lösningarna i kundprojekten är krävande och tar upp en stor del av den vardagliga verksamheten. Man måste koncentrera sig på arbete som går att fakturera. Därför kommer ofta andra funktioner, som ekonomiförvaltning och försäljning, i skuggan.

”Det finns många exempel på företag som uppnått en omsättning på några miljoner euro med några få kunder, men sedan har svårt att ta nästa steg. Vi försöker föra in en mer kundcentrerad inställning hos exportföretagen, hjälpa dem att hitta nya marknader för sina produkter och bygga upp en effektiv försäljningsorganisation.”

 

Finns det ännu en ”själv är bästa dräng”-inställning inom österbottniska företag?

”Både ja och nej. Vissa tycker att de absolut har behov av någon utifrån som har internationell erfarenhet och samtidigt är förankrade i Österbotten, medan andra tycker att de sköter det bäst själva.”

Dan Liljeqvist beskriver kunder i Österbotten som generellt krävande. Ofta vill man se resultaten innan man vågar satsa.
”Det uppfattas som en mindre risk att investera i en maskin eller i en fastighet jämfört med att anlita konsulttjänster för att höja företagets lönsamhet. Vi måste överbevisa kunder om att samarbetet ger konkreta resultat. Att kundens försäljning ökar eller att kostnader sänks.”

 

De österbottniska företagen är inte kända för att vältra sig i lyx. Vad kan de spara in på?

”Två av våra konsulter har erfarenhet av att jobba som ekonomichefer inne i företag och de är experter på kostnadsstrukturer. En extern granskning av bolagets ekonomiförvaltning kan visa upp utgifter som ledningen kanske inte ens reflekterat över.”

 

Är försäljning fortfarande en styvmoderligt behandlad gren?

”Ja, många skulle behöva se på det goda exemplet Mirka, som lyckas öka sin tillväxt trots att tiderna är kärva. Ja, de har bra produkter, men de har också ett internationellt försäljningsnätverk med uppemot 300 försäljare. Detta gör att de har en god insyn i marknaden och ökade påverkningsmöjligheter. Trots att det uppstått många nya försäljningskanaler är det fortfarande viktigt att ha en kontinuerlig relation med kunden.”

 

Vilka tillväxtplaner har ni för ert eget bolag?

”Vi har en ambitiös strategi och siktar på att inom 2020 ha ett flertal miljoner i omsättning och ett tjugotal personer anställda, förutom vi fyra som grundade bolaget. Vi har märkt att det finns många som är beredda att flytta tillbaka till sina hemtrakter om de får en chans att jobba med intressanta konsultuppdrag. Utmaningen för oss ligger för tillfället i att få en balans mellan leverans och försäljning.”

TEXT: Johan Svenlin