AUTOMATION I FÄLT. Det nya distributionsställverket ger både viktig information och höjer elkvaliteten, säger Robin Kuusisaari.
Karolina Isaksson

Slutblinkat i Kovjoki

Nykarleby Kraftverk

Elnätet i Kovjokiområdet har fått en förstärkning i och med det nya fjärrstyrda distributionsställverket som installerats där i slutet av maj. Det nya ställverket förbättrar reservmatningsmöjligheterna från Katternö elstation och avgränsar problemen med korta elavbrott som förekommit i Kovjoki.

”Det här är det första ställverket av den här typen som installeras i vårt nät. För kunderna innebär det bättre elkvalitet och snabbare återinkoppling vid störningar på elnätet”, förklarar Robin Kuusisaari, planeringsingenjör på Nykarleby Kraftverk.

Det fjärrstyrda ställverket är utrustat med fyra linjeskydd som automatiskt bryter vid eventuella störningar. Det gör att områden som drabbas av elavbrott snabbt avgränsas och då påverkas inte hela Kovjoki av ett avbrott.

”Driftcentralen får besked om vilket linjeskydd som aktiverats och det i sin tur underlättar betydligt för montörerna att åtgärda avbrottet”, säger Robin Kuusisaari.